បណ្ណសារ

Archive for the ‘Actualités – News’ Category

ប្រយ័ត្នឡានក្រុង

ខែតុលា 25, 2011 មតិ ១

កាលពីថ្ងៃទី24 ខែតុលា ឆ្នាំ2011 វេលាម៉ោង 17 នោះ មានឡានក្រុងរបស់ STM (Société de transport de Montréal) បើកប៉ះបុរសចំណាស់អាយុខ្ទង់ 74ឆ្នាំម្នាក់ នៅកែងផ្លូវ Bloomfield និង Jarry ក្នុងសង្កាត់ Villeray។ គេបានដឹកជនរងគ្រោះ ទៅមន្ទីរពេទ្យ ប៉ុន្តែ គេនៅមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលបែបណានៅឡើយទេ។

ចំណាត់ក្រុម ៖Actualités - News

ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ សៀវភៅអេឡិចត្រូនិក

ខែកញ្ញា 28, 2011 បញ្ចេញមតិ

នៅតាមបណ្ណាល័យមួយចំនួន ក្នុងខេត្ត គេប៊ិច ចាប់ផ្តើមឃើញមានសៀវភៅអេឡិចត្រូនិចហើយ។ នៅBibliothèque et Archives nationales Québec (BAnQ) នឹងមានសៀវភៅដល់ទៅ 50 000 ចំណងជើង។ គ្រាន់តែជាអ្នករស់នៅក្នុងគេប៊ិចនោះ យើងក៏អាចខ្ចីសៀវភៅទាំងនោះបាន តាមរយៈគេហទំព័រ។

https://i2.wp.com/www.24hmontreal.canoe.ca/archives/24hmontreal/actualites/media/2011/09/20110926-170236-g.jpg

 

ចំណាត់ក្រុម ៖Actualités - News

ការធ្វើដំណើរដោយរថយន្តរួមគ្នា (covoiturage)

ខែកញ្ញា 28, 2011 មតិ ១

បុរសអាយុត្រឹមតែ 25ឆ្នាំ ម្នាក់ បានបង្កើតគេហទំព័រមួយឈ្មោះ drivv.com។ Steven Lachance មានគោលបំណងអោយ ប្រជាពលរដ្ឋកាណាដា ងាយស្រួល ក្នុងការរករថយន្តជិះ ធ្វើដំណើររួមគ្នា ទៅទីកន្លែងណាមួយឆ្ងាយៗ។

អ្វីទៅជាការធ្វើដំណើរដោយរថយន្តរួមគ្នា?

សហគមន៍ខ្មែរយើង ប្រហែលជាមិនសូវបានប្រើ សេវាកម្មបែបនេះប៉ុន្មានទេ ដោយសារតែ ពួកយើងមានទំលាប់ ទិញឡាន យ៉ាងតិចមួយ ក្នុងមួយគ្រួសារ។ ប៉ុន្តែ សំរាប់យុវវ័យ សេវាកម្មធ្វើដំណើរដោយរថយន្តរួមគ្នា បានជួយសំរាលបន្ទុកចំណាយជាច្រើន។

ឧទាហរណ៍ សីហា មានរថយន្តមួយ។ សីហា ចង់ធ្វើដំណើរពីម៉ុងរ៉េអាល់ទៅគេប៊ិច។ ប្រសិនបើសីហាទៅម្នាក់ឯងនោះ សីហាត្រូវចេញថ្លៃសាំងទាំងអស់។ ចៀសវាងការចំណាយ ឥតប្រយោជន៍ សីហា ចុះឈ្មោះក្នុងគេហទំព័រ Amigo Express រឺ Allô Stop បញ្ជាក់ពីពេលវេលា ដែលខ្លួនចង់ទៅ គេប៊ិច។ ចំណែក មករា មិនា មេសា និង កុម្ភៈ ពួកគេទាំងបួន មិនមានរថយន្តទេ ប៉ុន្តែ ពួកគេក៏ចង់ចេញពីម៉ុងរ៉េអាល់ ទៅគេប៊ិច ដែរ។ ពួកគេអាចធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងក្រុមហ៊ុនធំៗ ប៉ុន្តែ សំបុត្រថ្លៃណាស់។ ពួកគេក៏ចុះឈ្មោះ ក្នុងគេហទំព័រ Amigo Express រឺ Allô Stop ក៏រកបានរថយន្តទៅគេប៊ិចជាមួយសីហា។ ពួកគេទាំងបួននាក់ អាចជួយចេញថ្លៃសាំងរថយន្តរបស់សីហា ដោយការផ្តល់ប្រាក់អោយសីហាត្រឹមតែ 10 រឺ20ដុល្លា ក្នុងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ។ ហេតុនេះហើយ ទើបសេវាកម្មមួយនេះ មានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងណាស់ ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។

គេហទំព័រមានប្រជាប្រិយជាងគេ គឺ Amigo Express និង Allô Stop។ អនាគតរបស់គេហទំព័រថ្មី drivv.com នឹងទៅជាយ៉ាងណានោះ នៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេ។

ចំណាត់ក្រុម ៖Actualités - News